Participen en el consell escolar

 

COMPOSICIÓ ACTUAL DEL CONSELL ESCOLAR


El Consell Escolar es reuneix els dimarts de cada final de mes. Els seus membres són:

President: Josep Maria Martorell.

En representació de la Titularitat: Ana Mitjans, Andreu Robusté, Núria Garcia.

En representació de professors: Montse Alós, Marta Conde, Cristina Robles, Àngels Gómez, Laura Torró.

En representació dels pares: Rommy Capdevila, Montse Bagan, Aitor Calvo, Mari Rico.

En representació dels alumnes: Xavier Carbonell, Bruna Nicolau, Sofia Tarragona, Pol Villalonga.

En representació del PAS: Lourdes Tarafa.

Administradora: Cristina Garcia.