Valors i cultura

A l’escola Proa creiem en la participació de tots els estaments de l’escola com a mitjà de creixement global.

Fomentem la iniciativa de l’alumne, la convivència de tots els membres de la comunitat educativa i l’esperit crític com a base del creixement personal.

Al mateix temps, és fonamental per a nosaltres oferir als infants i joves el programa d’educació emocional que regeix totes les nostres actuacions.

 

Participació

Autonomia i iniciativa de l’alumne

Projecte convivència

Educació emocional

Acollida

Esperit crític | Tolerància