Avís legal

INFORMACIÓ:

Nom o denominació social: Associació de Famílies Bordeta-Sant Medir  (AFBSM – Escola Proa)
Domicili: carrer Almeria 57 – 08014 Barcelona
Adreça electrònica: escolaproa@escola-proa.cat

Registre d’associacions amb el nº 1998

Nif: G08477374

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

Els responsables del tractament l’Associació de Famílies Bordeta-Sant Medir  (AFBSM – Escola Proa), amb domicili a Barcelona, c/ Almeria núm. 57. La finalitat del tractament de dades és la de donar compliment a la vostra sol·licitud. Base jurídica del tractament és el consentiment que atorgueu en signar aquest document i l’aplicació de les lleis. Destinataris: Administració pública en l’àmbit de les seves competències, i la pròpia escola. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat de les dades, revocació i/o a estar sotmès a decisions individuals automatitzades. Més informació: Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant l’adreça dpd@cipdi.com