Una comunitat

Com a Escola Democràtica, volem formar part d’una societat oberta, participativa i lliure i per tant preparem els alumnes perquè hi visquin com a ciutadans responsables i col·laborin activament en la seva millora.

L’Escola s’implica en la construcció d’aquest model de societat, tant des del punt de vista dels valors que transmet i potencia com des de la seva pròpia gestió, que es du a terme amb la participació de tots els estaments de la comunitat educativa.

L’esperit democràtic s’educa progressivament en els nens i nenes, des de la seva participació en assemblees de classe, passant per l’assumpció de petits càrrecs i responsabilitats adaptats al seu nivell, fins a la seva col·laboració activa, en els nivells superiors, en els organismes de gestió.COMPOSICIÓ ACTUAL DEL CONSELL ESCOLAR


El Consell Escolar es reuneix els dimarts de cada final de mes. Els seus membres són:

President: Josep Maria Martorell.

En representació de la Titularitat: Ana Mitjans, Andreu Robusté, Àlex Gimeno.

En representació de professors: Montse Alós, Marta Conde, Cristina Robles, Àngels Gómez, Laura Torró.

En representació dels pares: Rommy Capdevila, Montse Bagan, Aitor Calvo, Carolina Carrera, Carme Capdevila.

En representació dels alumnes: Xavier Carbonell, Bruna Nicolau, Sofia Tarragona, Pol Villalonga.

En representació del PAS: Lourdes Tarafa.

Administradora: Cristina Garcia.

 

APBSM

asbsm 1

L’Associació de Pares Bordeta Sant Medir és l’entitat titular de l’escola Proa des de l’any 1974. Al principi, la tutela legal de l’Escola la donava l’entitat “Escola Activa de Pares de Barcelona”.

RESSONS

ressons

La Fundació Privada Ressons és la protectora de l’escola Proa. Es va crear el 20 de desembre de 1995 i va ser admesa al Registre de Fundacions el 17 d’abril de 1996.

tr@ms

trams

La Fundació Privada Tr@ms està formada per un grup de vint escoles catalanes. L’escola Proa és un dels membres fundadors.

AEC

aec 1

L’Agrupació Escolar Catalana (AEC), és la patronal d’escoles concertades a la qual pertany l’escola Proa.