Una comunitat

Com a Escola Democràtica, volem formar part d’una societat oberta, participativa i lliure i per tant preparem els alumnes perquè hi visquin com a ciutadans responsables i col·laborin activament en la seva millora.

L’Escola s’implica en la construcció d’aquest model de societat, tant des del punt de vista dels valors que transmet i potencia com des de la seva pròpia gestió, que es du a terme amb la participació de tots els estaments de la comunitat educativa.

L’esperit democràtic s’educa progressivament en els nens i nenes, des de la seva participació en assemblees de classe, passant per l’assumpció de petits càrrecs i responsabilitats adaptats al seu nivell, fins a la seva col·laboració activa, en els nivells superiors, en els organismes de gestió.COMPOSICIÓ ACTUAL DEL CONSELL ESCOLAR

 

Amb data 22/11/21 es constitueix el nou Consell Escolar de l’Escola Proa:

President: Jordi Alvarez

Representants de la Titularitat: Anna Morillas i Carlos Garcia.

Administradora: Belén Hernàndez.

Representants d’alumnes:  Claudi Matas, Berta Junyent, Mar Passarrius i Oriol Sala

Representants de pares: Raül Rabionet, Manuel Vázquez, Oriol Miarons, Montse Bagan, M.Eugenia Cuttica.

Representants de professors: Marta Navarro, Montse Alòs, Alfons Moreno, Júlia Plasencia, Marta Díaz

Representant del PAS: Marc Cardona.

 

AFBSM

L’Associació de Famílies Bordeta Sant Medir és l’entitat titular de l’escola Proa des de l’any 1974.
Al principi, la tutela legal de l’Escola la donava l’entitat “Escola Activa de Pares de Barcelona”.

RESSONS

ressons

La Fundació Privada Ressons és la protectora de l’escola Proa. Es va crear el 20 de desembre de 1995 i va ser admesa al Registre de Fundacions el 17 d’abril de 1996.

tr@ms

trams

La Fundació Privada Tr@ms està formada per un grup de vint escoles catalanes. L’escola Proa és un dels membres fundadors.

AEC

aec 1

L’Agrupació Escolar Catalana (AEC), és la patronal d’escoles concertades a la qual pertany l’escola Proa.