Un referent

L’Escola Proa evoluciona i es renova per servir les generacions dels temps actuals i del futur. Per això està atenta als canvis socials i tecnològics, als avenços de la ciència, als resultats de l’experimentació en pedagogia i en neurociències i a tot allò que pot fer replantejar i millorar metodologies i programes.

Volem ser un referent

  • per la qualitat de les relacions humanes, per l’acolliment, el respecte i la cooperació entre mestres, alumnat, famílies i personal d ́administració i serveis; per la voluntat d’esdevenir una autèntica comunitat educativa on tothom aprèn;
  • pel compromís i implicació de tota aquesta comunitat amb el desenvolupament de la qualitat personal, intel·lectual i moral dels alumnes, de la seva capacitat i disposició per a la convivència i la cooperació, així com de la seva voluntat i motivació per continuar aprenent sempre;
  • per la importància que atorguem a l’acompanyament personal de l’alumnat i a l’atenció de les seves necessitats específiques, perquè entenem l’equitat i la inclusió com aspectes essencials de l’excel·lència;
  • per la importància que atorguem a l’adquisició de valors per part de tot l’alumnat i a l’orientació personal, d’estudis i professional dels joves;
  • per ser una escola ben gestionada, realista i democràtica en la definició d’objectius, eficaç en el seu compliment, eficient en l’ús dels recursos i transparent;
  • per ser una escola oberta a la innovació, amb base als coneixements que la ciència aporta sobre com s’aprèn, que implementa les metodologies i eines tecnològiques que faciliten l’aprenentatge i la comunicació, al mateix temps que estimula el professorat i alumnat perquè tothom desenvolupi i aporti la seva creativitat, iniciativa i esperit emprenedor amb vista a la millora continuada;
  • per la nostra voluntat d’esdevenir motor de canvi social, a través de la formació de les noves generacions d’alumnes i dels estudiants en pràctiques docents;
  • per la disponibilitat a compartir, intercanviar i col·laborar amb altres escoles i entitats;
  • per la coherència interna, perquè aquesta visió es reflecteixi en la pràctica educativa del dia a dia des de totes i cadascuna de les àrees i àmbits de l’escola, el lectiu i l’extra lectiu.

L’Escola ha participat sempre a les activitats del barri en el qual s’integra i alhora es beneficia en gran manera del seu entorn social i cultural, que converteix també en motiu d’estudi i recerca per part de l’alumnat.

També col·labora i es beneficia de diversos projectes i programes educatius de la ciutat, ja siguin promoguts pels Serveis Educatius, per l’Institut Municipal d ́Educació de Barcelona o qualsevol altre entitat de caire professional o universitari.

Centre de pràctiques

escola-aula-esoL’Escola Proa està reconeguda pel Departament d’Ensenyament, com a centre formador de pràctiques, on els futurs mestres i professors es preparen per a assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat.

Observacions entre centres

escola-edifici-interiorJuntament amb altres escoles de Barcelona, Proa participa en el projecte APEI (Avaluació del professorat entre iguals).

Jornades de bones pràctiques

conferencia-montserrat-colomer

L’Escola Proa participa activament en esdeveniments educatius i jornades de bones pràctiques intercanviant experiències exitoses.

Projectes comenius

projecte-comeniusActualment l’Escola Proa està participant en el projecte europeu “RESL” (Reducing Early School Leaving), de desenvolupament regional bilateral amb el Sheffield City Council.