Identitat Proa

PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE

L’escola Proa deu el seu origen al desig d’unes famílies de donar als infants i joves del barri de la Bordeta una pedagogia activa i innovadora.

ARTÍSTIC

A l’escola Proa creiem en la creativitat i promovem l’art com a mitjà d’aprenentatge global així com per al coneixement d’un mateix.

VALORS I CULTURA

A l’escola Proa creiem en la participació de tots els estaments de l’escola com a mitjà de creixement global.

TECNOLOGIA

A l’escola Proa incloem les tecnologies com a eina del procés d’aprenentatge i les fem servir de forma adaptada a cada etapa educativa.

SALUT I ESPORT

El programa de salut i esport té per objecte principal que els alumnes coneguin el seu propi cos.

IDIOMES

Al programa educatiu de Proa té una especial rellevància que els alumnes dominin la llengua i siguin bons comunicadors.

INNOVACIÓ

Des dels seus inicis, a l’escola Proa l’alumne és el centre del seu aprenentatge. És en aquest sentit que el mètode pedagògic ofereix a l’alumnat espais d’aprenentatge múltiples per tal d’enriquir la seva visió i comprensió del món que habita.