Tecnologia

A l’escola Proa incloem les tecnologies com a eina del procés d’aprenentatge i les fem servir de forma adaptada a cada etapa educativa. Les aules i els espais d’aprenentatge estan equipats amb PDI i des d’ESO1 cada estudiant té el seu propi ordinador. Els alumnes de P3 fins a PRIM6 disposen d’ipads i/o ordinadors que fan servir habitualment. Addicionalment, el nostre projecte educatiu contempla l’ensenyament tecnològic, educacional i de responsabilitat, de forma que els alumnes aprenen a utilitzar els dispositius amb coherència i de manera organitzada, fent-ne un bon ús.

 

Integració horitzontal

Aplicació pràctica