Uns avis insubstituïbles

Disposats permanentment a col·laborar en qualsevol activitat de l’escola quan aquesta els ho demana.