Per què PROA?

  • CONTINUÏTAT de P3 a Batxillerat.
  • ESPECIALISTES DE SUPORT: psicòloga, logopeda i mainadera, dins de l’aula treballant amb el grup.
  • L’HORT, LUDOTECA, MEDIATECA i NATACIÓ en horari escolar.
  • Utilitzem l’ANGLÈS en l’adquisició d’hàbits i activitats lúdiques al parvulari, aisí com en parts de matèries no lingüístiques a la resta de cursos i al menjador.
  • ESPAI MIGDIA: servei de cuina pròpia, ecològica, de proximitat i de qualitat que promociona els valors culturals de la cuina mediterrània mitjançant activitats lúdiques (tallers, tastets, conversations in the dinning room…).
  • Programa de REUTILITZACIÓ DE LLIBRES “Meu, teu, nostre”.
  • Servei d’ACOLLIDA MATINAL I DE TARDA.
  • GRAN VARIETAT D’EXTRALECTIVES: esportives, idiomes, música, teatre…
  • Mediateca d’accés lliure i gratuït amb CONTACONTES, SERVEI DE PRÉSTEC, CONNEXIÓ INTERNET, etc.
  • CASALS A L’ESTIU.