Un somni fet realitat

L’Escola Proa és el somni d’unes famílies del barri fet realitat gràcies al seu propi esforç i compromís.

L’actual comunitat educativa de l’Escola Proa és i se sent hereva d’aquest somni mantenint l’esperit fundacional i amb la mirada posada en el futur, amb el convenciment que l’educació és la principal eina de progrés personal i de tota la societat.

Els pares, a través dels seus representants, tenen un paper central com a titulars de l’escola que els confereix un alt nivell de coresponsabilitat en la seva bona marxa.