tr@ms

La Fundació Tr@ms possibilita l’ús de les TICs en els centres desenvolupant estratègies de dinamització dels claustres, coordinant i optimitzant els recursos i posant en marxa projectes intercentres a tots els nivells educatius i des de totes les àrees.

La Fundació Privada Tr@ms està formada per un grup de vint escoles catalanes. L’escola Proa és un dels membres fundadors.