Portal de transparència

El portal de transparència de l’Escola Proa proporciona accés a informació rellevant sobre la gestió i el funcionament de l’escola. A través d’aquest portal, els membres de la comunitat escolar i el públic en general podeu consultar el pressupost, les polítiques internes, els informes de gestió i altres documents rellevants per comprendre millor com es manejen els recursos i es prenen les decisions a l’escola. Aquesta iniciativa promou la transparència i la participació ciutadana, fomentant un entorn escolar més obert i informatiu.