Observacions entre centres

Juntament amb altres escoles de Barcelona, Proa participa en el projecte APEI (Avaluació del professorat entre iguals).

Aquest projecte ha estat adaptat a la realitat educativa del nostre país pel Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya (FEAEC) partint de l’experiència que es realitza a Goteborg- Suècia- i en el curs 2009-2010 es va realitzar una primera experiència a la Ciutat de Barcelona subvencionada pel Consorci d’Educació de Barcelona, en la que ja va participar la nostra escola.

El Projecte APEI es defineix en grans trets per:

  • L’avaluació es realitza entre professionals de diferents centres i no necessàriament d’un mateix nivell o etapa educativa.
  • És condició imprescindible la participació conjunta de centres públic i concertats.
  • L’observació i avaluació es concreten partint de la negociació dels professors observats i observadors.
  • L’observació es realitzarà al llarg d’una unitat didàctica i en un mínim de 2/3 hores de classe.
  • Posteriorment a l’observació els observadors posen en comú les observacions realitzades i tot seguit es realitza una entrevista amb l’observat per a fer les valoraracions pertinent.
  • L’observat, a partir de les aportacions dels observadors estableix els seus objectius de millora.