Centre de pràctiques

Des dels inicis de l’Escola  Proa està reconeguda pel Departament d’Ensenyament, com a centre formador de pràctiques, on els futurs mestres i professors es preparen per a assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en centres formadors com el nostre permet la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i facilita l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les universitats per una durada de quatre anys amb possibilitat de renovació.

Actualment tenim relació amb les universitats Blanquerna, UB, Universitat Autònoma, UOC, UPF, UdG, VIU, UNIR dels graus d’educació infantil i primària i del màster de secundària. També som centre de pràctiques d’alumnes que estan fent el curs de monitor de lleure infantil i juvenil  i  Curs de director de lleure infantil i juvenil. Actualment tenim relació amb l’Escola Monitors Barcelona, el Centre de Formació CET 10, Educa, l’Escola de professions educatives, socials i culturals i la Fundació Pere Tarrés.