Una escola catalana

Com a Escola Catalana, volem ser fidels a la realitat del país, tot procurant la integració de tots els membres de l’escola a la societat catalana a través de la nostra llengua i la nostra cultura, raó per la qual la llengua de comunicació oral i escrita és el català.

Creiem que és a partir del sentiment viu i positiu de pertànyer a una comunitat que les persones tenim possibilitats de sentir-nos ciutadans d’una col·lectivitat molt més àmplia. Per tant, entenem la catalanitat no pas com un tancament al món exterior, sinó com una porta oberta a la comprensió i apreciació d’altres cultures i comunitats.