Migdia

“Ja pots consultar els menús del mes!”

icono-dinar-migdia MENÚ JUNY

icono-sopar-migdiaSUGGERIMENTS SOPARS

 

 

L’espai del migdia a Proa comença a P3. Tota l’etapa d’infantil compta amb un projecte específic.

L’Escola disposa de cuina pròpia i el menjar que s’hi elabora és revisat periòdicament per una dietista per tal de garantir que és adequat i equilibrat. Els menús de cada mes es publiquen al web de l’escola i també en el bloc del migdia a Proa, de manera que es puguin combinar amb els àpats que es fan a casa.

La major part de fruites, verdures i pa són de procedència ecològica i de proximitat. També comptem amb un proveïdor de peix blau fresc desespinat.

A Parvulari hi ha un menjador propi i cada dia es penja a l’abast de les famílies la informació de com han menjat els nens i les nenes aquell dia. Els nens i les nenes de P3 poden fer la migdiada.

L’equip de monitors/es està contractat directament des de l’escola cosa que facilita poder triar perfils adequats a les nostres necessitats.


“Visita el nostre bloc EL MIGDIA A PROA!”

 

La seva finalitat principal és la de satisfer una necessitat bàsica en un clima acollidor i positiu que permeti tenir cura dels hàbits alimentaris i del comportament a taula dels alumnes així com la seva relació amb els altres companys i amb els monitors.

El servei és atès per un nombre variable de monitors/es, que s’ajusta cada curs segons les necessitats previstes, i que treballen en equip, coordinats per un/a responsable del servei. Els perfils dels monitors s’adapten a les diferents activitats que portem a terme, parla en anglès, activitats esportives.. i treballen en equip, coordinats per dos responsables del servei una a parvulari i una altra per primària i Eso.

La finalitat principal del servei de menjador és acostumar els alumnes a menjar una mica de tot, per tal que assoleixen uns hàbits saludables.

Fomentar els hàbits de neteja i ordre.

Fomentar els hàbits de correcció a la taula, durant l’estona de dinar.

Conèixer i respectar la normativa del servei de menjador.

Potenciar un tracte respetuós amb totes les persones relacionades amb el servei.

En general, potenciar els objectius pedagògics i de convivència comuns a totes les activitats de l’escola, i en especial els de respecte a les persones i bon ús de les instal•lacions i serveis.

USUARIS FIXOS

Es consideren fixos aquells alumnes que es queden com a mínim el 75% dels dies lectius del mes facturable.

USUARIS ESPORÀDICS

Son tots aquells alumnes que fan us del servei puntualment, menys del 75% dels dies lectius del mes facturable.

HORARI DEL MENJADOR DE PARVULARI

Els alumnes de P3 comencen a dinar a 3/4 d’1, després fan una petita migdiada. P4 i P5 dinen a la 1.

HORARI DEL MENJADOR GENERAL

Els alumnes de cicle inicial i de cicle mitjà de primària dinen a les 13 hores. Els alumnes de cicle superior de primària dinen a les 13:45 hores. Els alumnes de 1r. cicle d’ESO dinen a les 14 hores. Els alumnes de 2n cicle d’ESO dinen a les 14,15 hores. Els alumnes de batxillerat dinen a partir de les 14 hores.

Els menús es fan mensualment i són públics per tal que les famílies estiguin informades i puguin preveure els sopars.

Per fer un règim alimentari especial ho han de notificar els pares a primera hora del matí a la secretaria de l’Escola. Si el règim és de durada superior a tres dies, la notificació haurà d’anar acompanyada d’un certificat mèdic. En cas que un alumne presenti intolerància alimentària, els pares ho hauran de notificar per escrit, adjuntant el corresponent certificat mèdic.

Els menús estan revisats periòdicament per dietistes.

Tot el menjar que es serveix està preparat a la mateixa escola.

Cada dia es recullen mostres del menjar, menú testimoni, per si fos necessari algun control. Mensualment es fan unes analítiques per controlar qualsevol anomalia.

A P3 porten un tovalló amb una goma que els permeti passar-lo pel cap i que quedi com si fos un pitet. A partir de P4 fan servir els tovallons que proporciona l’Escola.

L’Escola proporciona una tovallola per dormir, d’ús exclusiu per cada nen/a amb el signe identificatiu que fa servir a la classe. Cada cap de setmana se l’emporta a casa per retornar-la neta el següent dia d’escola.

Cada alumne, a partir de P4, ha de portar un raspall de dents i un tub de pasta, en una bosseta o necesser i marcat amb el seu nom. El cap de setmana s’ho porten a casa per tal que les famílies el revisin i es torni en condicions el següent dia d’escola.

Al llarg del curs es realitzen un seguit d’activitats. La finalitat d’aquestes és principalment que els nens i les nenes s’ho passin bé. Com objectius volem treballar la creativitat i la imaginació, potenciar la psicomotricitat fina, treballar les festivitats anuals (Nadal, carnestoltes..) i potenciar la participació dels nens i les nenes.

Realitzem activitats a la caseta de fusta per experimentar amb els nostres sentits. Periòdicament fem tastos d’aliments. Al menjador tenim unes taules rodones on els alumnes dinen en plats en lloc de safates i es serveixen el menjar, d’aquesta manera volem aconseguir que sigui un espai relaxat per poder treballar el saber estar a taula i gaudir del menjar. També fem tot un seguit d’activitat en anglès per treballar la immersió de la llengua anglesa a l’espai del migdia.

Quan un alumne que habitualment utilitza el servei de menjador no es quedi, els pares ho hauran de notificar a la secretaria de l’Escola a primera hora del matí.

Al pati normalment els nens i nenes tenen un espai de joc lliure.

Tot el material que utilitzen el proporciona l’Escola. Els jocs de pilota funcionen per torns. Un dia a la setmana es fan jocs dirigits, la participació és voluntària i l’objectiu d’aquesta és ampliar –ne la coneixença .

En finalitzar el mes de desembre i el mes de juny, s’envia a les famílies un informe elaborat pel monitor/a corresponent, on es reflecteixen les observacions fetes durant el servei de menjador per alumnes de P3 a 6è.

Per a qualsevol observació o dubte, els pares o tutors podran adreçar-se, sempre que ho considerin oportú, al monitor/a, prèvia sol•licitud d’entrevista.

Si durant el servei hi ha alguna incidència puntual, el monitor/a la notificarà a la família per escrit mitjançant una nota signada i amb el vist i plau de la responsable de menjador. Cal que els pares tornin signades la part inferior daquesta nota, donant-se per assabentats de la incidència.

Gestió de l’espai del migdia: Marc Cardona / Cristina Bosch

Coordinació del menjador general: Cristina Bosch

Coordinació del menjador de parvulari: Montserrat Ramos

MARC CARDONA
Telèfon: 934 219 529, ext. 153
Horari d’atenció al públic: 11:00h. a 16:00h.
mcardona@escola-proa.cat

CRISTINA BOSCH
Telèfon: 934 219 529, ext. 204
Horari d’atenció al públic: 09:00h. a 11:00h.
cbosch@escola-proa.cat

    *Camps obligatoris

    Accepto les condicions de protecció de dades

    Protecció de dades:

    Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com