Secundària

Un dels objectius que pretén assolir l’Ensenyament Secundari Obligatori és l’accés de tot l’alumnat als elements bàsics de la cultura i una formació encaminada a afavorir que els joves assumeixin els seus deures, que els permeti la construcció de la pròpia personalitat i que els prepari per a l’accés a l’educació postobligatòria i per a la incorporació a la vida laboral.

La necessitat d’assegurar el desenvolupament integral de l’alumne/a en aquesta etapa educativa demana un currículum que no es limiti a l’adquisició de coneixements acadèmics propis de l’ensenyament tradicional, sinó que inclogui l’adquisició d’habilitats pràctiques, com també el desenvolupament d’actituds i valors.

L’escola es proposa com a objectiu que els alumnes adquireixin les competències bàsiques. Aquestes competències s’agrupen en els àmbits següents:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

2. Competències artística i cultural

3. Tractament de la informació i competència digital

4. Competència matemàtica

5. Competència d’aprendre a aprendre

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8. Competència social i ciutadana

Amb l’assoliment d’aquestes competències s’espera aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en continu canvi, que els ha tocat viure.

Al llarg de tota l´ESO l´escola intenta individualitzar l’ensenyament fins on ens és possible, per tal de respectar els diversos ritmes d´aprenentatge. També posa l’accent en el seguiment i orientació dels alumnes, d’acord amb els pares.

De tots aquests aspectes se n´informa els alumnes a les tutories, els pares a les seves reunions i a tots a través de les guies dels alumnes de cada un dels cursos.

VOLS VISITAR L’ESCOLA?

Per a més informació


CRISTINA COCA

Telèfon: 934 219 529, ext. 401
Horari d’atenció al públic: 8:00h. a 15:00h.
ccoca@escola-proa.cat

  *Camps obligatoris

  Accepto les condicions de protecció de dades

  Protecció de dades:

  Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com

  SolerMerce

  MERCÈ SOLER

  Telèfon: 934 219 529
  Horari d’atenció al públic: 15:00h. a 17:00h.
  msoler@escola-proa.cat

   *Camps obligatoris

   Accepto les condicions de protecció de dades

   Protecció de dades:

   Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com

   UrreaCarme
   CARME URREA

   Telèfon: 934 219 529
   Horari d’atenció al públic: 17:00h. a 19:00h.
   carmeurrea@escola-proa.cat

    *Camps obligatoris

    Accepto les condicions de protecció de dades

    Protecció de dades:

    Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol•licitar l’accés, rectificació, cancel•lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com