Personalització de l’aprenentatge

L’escola Proa deu el seu origen al desig d’unes famílies de donar als infants i joves del barri de la Bordeta una pedagogia activa i innovadora. Si bé aquest és un dels trets distintius des de sempre, en els darrers anys els docents del centre han definit i desenvolupat un programa educatiu adaptat a les necessitats del món present i futur.

Així doncs, els alumnes d’infantil, durant 4 hores a la setmana desenvolupen els programa d’ambients a l’aula.

A l’etapa de primària treballen a partir de reptes i de projectes.

Al primer cicle de l’ESO dediquen 6 hores a la setmana a l’aprenentatge per tasques.

Al segon cicle de l’ESO i a BATX1 els alumnes treballen per projectes d’àmbit.

Tots els alumnes disposen d’un equip de 5 persones de psicopedagogia per a la seva orientació personalitzada.

Per a l’acció tutorial l’escola destina més recursos de l’establert, tant per a l’atenció a les famílies com per a l’atenció dels alumnes de l’ESO, comptant en aquesta etapa amb 2 tutors per aula.

 

Ambients
Reptes
Projectes
Aprenentatge per tasques
Equip de psicopedagogia
Acció tutorial