Infantil

 


Vine a conèixer l’escola


L’Educació Infantil constitueix l’etapa escolar que acull els nens i nenes fins als 6 anys i consta de dos cicles: Llar d’Infants de 0 a 3 anys i Parvulari de 3 a 6 anys. L’Escola Proa ofereix el segon cicle d’Educació Infantil.

Tal i com s’explica a l’Ideari, l’Escola Proa té com a objectiu bàsic el creixement integral dels seus alumnes, el qual es basa en dos pilars fonamentals: instrucció i educació. Aquests objectius només es poden portar a terme a partir d’una bona seguretat afectiva i una atenció personalitzada al màxim. Per tal d’aconseguir-ho hi ha uns aspectes que són bàsics i estan garantits en la manera de treballar al Parvulari de l’Escola Proa.

 

La seguretat dels nens i de les nenes passa, en primer lloc, per la de les mares i dels pares. La família ha de conèixer l’Escola i confiar en ella, ha de saber on deixa el/la seu/va fill/a quan comença el curs. Per això, es fa una reunió prèvia abans de l’estiu on s’explica a les famílies la línia pedagògica de l’Escola, la manera de treballar i s’informa de tots els aspectes estructurals abans d’iniciar el curs. Abans no comenci el nou curs, es fa una entrevista individualitzada família-infant-mestra a la classe. En aquesta trobada els nens i les nenes coneixen la seva mestra, veuen on han de deixar les seves coses, quin és el seu penjador, el seu got, les joguines que hi ha a la classe, etc.

El curs s’inicia amb un període d’adaptació. Durant els 3 primers dies els nens i nenes només vénen al matí i la mestra compta amb l’ajut de dues persones més a l’aula. El tercer dia ja es poden quedar a dinar i els alumnes que ho fan surten a les tres. A partir del quart dia l’horari ja és complet (matí i tarda) però la mestra encara compta amb l’ajut a l’aula d’una segona persona. L’adaptació amb els altres alumnes de parvulari durant les estones de pati també es fa gradualment. D’aquesta manera s’aconsegueix que la gran majoria s’adaptin amb molta facilitat i que molt aviat vinguin contents a l’Escola.

Els nens i nenes han d’adquirir progressivament una major seguretat en ells mateixos. Això ho aconsegueixen, en part, treballant diàriament unes rutines com són: posar-se la bata, anar al lavabo, complir els càrrecs (neteja, repartir el material, missatger, observar el temps, canviar la data…). D’aquesta manera, a poc a poc, esdevenen cada vegada més autònoms (i per tant menys depenents de l’adult) i van acceptant petites responsabilitats.

La classe està organitzada habitualment en grups de cinc o sis nens per cada taula. Les taules tenen un símbol (timbal, trompeta, globus, pilota i cotxe) quan es fa l’activitat col·lectiva, els nens i nenes seuen cada un al seu lloc, però durant moltes estones l’estructura de la classe es modifica d’acord amb l’activitat que es realitza. Així, hi ha vegades que les taules es retiren per deixar espai perquè els nens puguin seure en semicercle per escoltar un conte, conversar sobre un projecte, fer un joc o un treball a terra, etc.

Altres vegades es creen uns espais delimitats on es realitza el treball per racons o tallers. El treball per racons és un bon mètode per individualitzar al màxim el procés d’aprenentatge i respectar el ritme evolutiu de cada nen.

A cada racó o taller es fa una activitat diferent i es compta amb materials diversos. Els nens treballen segons el seu ritme, i quan acaben una feina poden anar a un altre racó tot practicant d’aquesta manera la seva capacitat d’autonomia.

La majoria de racons es basen en l’experimentació i manipulació de materials, de manera que el nen pot provar o refer un treball tantes vegades com ell ho consideri oportú.

El treball de tallers es realitza amb el suport de la psicòloga del cicle o de la logopeda; d’aquesta manera es pot atendre els nens d’una forma més individualitzada donant més possibilitats de progrés als nens que tenen més facilitat i ajut als que tenen dificultats. Els aspectes bàsics que es treballen són els de raonament lògic, activitats de motricitat fina i gràfica, organització perceptiva i anàlisi visual. Els tallers pròpiament de llenguatge es realitzen a partir de P5 creant diferents nivells relacionats amb l’àrea de la lectoescriptura.

Els racons permanents de joc simbòlic es troben a la ludoteca que està preparada únicament per a aquesta finalitat, tot i que els racons a la classe també inclouen un espai per fer aquesta activitat.

Quinzenalment els nens i les nenes van al racó infantil de la mediateca on poden gaudir d’un gran nombre de contes. També se’ls explica contes.

L’escola disposa d’un hort on els nens i les nenes del parvulari fan un treball d’experimentació i observació directa de la qual a la classe es fa un recull.

Durant les estones d’esbarjo es disposa de dues zones de joc. Un pati de sorra i una terrassa on els nens poden utilitzar diferents joguines ( tricicles, patinets,…)

 

La cohesió de l’equip de mestres dinamitzat per la coordinadora del cicle garanteix que no es produeixin canvis significatius de continguts ni de metodologia entre els diferents nivells.

Les reunions setmanals de tot l’equip del cicle, les reunions entre els mestres de grau paral·lel i els reciclatges continuats permeten una bona coordinació i una actualització constant en temes d’educació i d’escola.

El gruix de les tasques educatives està a càrrec de les mestres tutores del grup classe, que també compten amb el suport de les següents especialistes:

Psicòloga escolar.

El Departament de Psicopedagogia de l’Escola compta amb tres psicòlogues i dues logopedes.

La psicòloga de parvulari intervé a cada classe quinzenalment en les activitats de tallers i setmanalment en psicomotricitat.D’aquesta manera observa i coneix la dinàmica de tota la classe i fa un seguiment dels infants amb dificultats o susceptibles de rebre una atenció més personalitzada per tal de poder fer diagnòstics, reeducacions individuals o en petit grup i orientar les famílies.

El treball psicopedagògic es realitza sempre en estreta relació amb el de les mestres i es treballa en equip a l’hora de programar i avaluar la trajectòria personal i escolar de cada nen o nena. Aquest treball d’equip també permet personalitzar més l’aprenentatge creant diferents nivells dins l’aula, prevenint, detectant i buscant solucions per als infants que tenen unes necessitats educatives específiques.

Logopeda.

Intervé a tots els nivells de parvulari seguint un programa anomenat “Alerta auditiva” creat especialment per afavorir les bases d’una bona discriminació auditiva, d’un clar caire preventiu, ja que aquest aspecte és primordial en el desenvolupament del llenguatge oral i escrit.

També tracta a nivell individual o en grups molt reduïts les dificultats de llenguatge i de parla. En casos molt puntuals es demana la col·laboració de les famílies a casa a l’hora de fer alguns exercicis de teràpia miofuncional explicats i seguits setmanalment per la logopeda.

Mestra de música.

Cada classe fa una sessió d’1 hora setmanal. L’objectiu bàsic que es pretén és el de sensibilitzar al màxim els infants en l’educació musical.

Mestra d’anglès.

Cada classe de P-5 fa dues sessions setmanals de 30 minuts. L’objectiu bàsic és promoure el gust i despertar l’interès dels nens i de les nenes per la llengua anglesa.

Mainadera.

És una persona especialista en “Jardí d’Infància” que és present al parvulari durant tota la jornada escolar i fa la tasca de reforç en les estones en què cal que hi hagi dues persones a l’aula, ja sigui atenent algun nen en moments puntuals o en estones programades com poden ser tallers i sessions de ludoteca entre d’altres.

VOLS VISITAR L’ESCOLA?

Per a més informació

monica-garcia
MÒNICA GARCIA

Telèfon: 934 219 529, ext. 201
Horari d’atenció al públic: 8:30h. a 17:15h.
monicagarcia@escola-proa.cat

    *Camps obligatoris

    Accepto les condicions de protecció de dades

    Protecció de dades:

    Aquestes dades s’utilitzaran únicament per enviar informació de l’escola, es guardaran en un fitxer propietat de l’Associació de Famílies Bordeta St. Medir G08477374. Podeu sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al delegat de protecció de dades dpd@cipdi.com