Innovació

Des dels seus inicis, a l’escola Proa l’alumne és el centre del seu aprenentatge. És en aquest sentit que el mètode pedagògic ofereix a l’alumnat espais d’aprenentatge múltiples per tal d’enriquir la seva visió i comprensió del món que habita.

L’avaluació formativa pretén que l’alumne autoreguli el seu estudi i fomenti la constant superació tant acadèmica i, en un futur, professional i personal.

 

Espais d’aprenentatge múltiples

L’alumne és el centre de l’aprenentatge

Avaluació com a model d’autoregulació de l’aprenentatge