Un alumnat eixerit

La missió de l ́Escola Proa és l’educació integral del seus alumnes, la qual implica cultivar els recursos personals de cadascun d’ells i acompanyar-los perquè esdevinguin persones competents, autònomes, lliures, responsables i felices, amb una sòlida preparació intel·lectual i un bon desenvolupament físic, moral i social.

És, per tant, missió de l ́Escola, fer que els alumnes adquireixin coneixement, que aprenguin a aprendre i a comunicar; que aprenguin a fer, és a dir, que esdevinguin competents en el treball i en la resolució dels problemes de la vida quotidiana; que aprenguin a viure junts, a participar i col·laborar; i que aprenguin a desenvolupar-se com a persones en totes les seves dimensions i intel·ligències.

L’Escola vol suscitar en els alumnes tots aquells valors que els han de portar a viure en plenitud com a persones, a orientar-se i trobar el seu camí en un món global, disposats a continuar aprenent sempre i a aportar el millor d’ells mateixos per al progrés de la humanitat.