Projectes Comenius i Erasmus+

Actualment l’Escola Proa està participant en el projecte europeu “RESL” (Reducing Early School Leaving), de desenvolupament regional bilateral amb el Sheffield City Council, juntament amb la Inspecció de Barcelona, el FEAEC i sis escoles més de la ciutat. Consisteix en un estudi sobre l’abandonament escolar prematur, les seves causes i les mesures a prendre per tal d’evitar-lo. D’aquest projecte està prevista la seva continuïtat centrant l’estudi en l’avaluació de les estratègies de la lluita contra l’abandonament escolar.

Al mateix temps s’està preparant un nou projecte sobre “L’avaluació del professorat entre iguals”, en col·laboració amb entitats d’Itàlia, França, Turquia i Xipre, amb l’objectiu d’augmentar la cultura de la millora contínua a través d’accions d’avaluació entre professors, per afavorir l’èxit acadèmic.