…pssstttt projecte súper secret

Aquesta setmana a l’edifici de secundària han aparegut uns rètols nous… ningú en sabia res. Què ha passat?

Els/les estudiants de Disseny de 2n de Batxillerat Artístic han fet un projecte de senyalística per poder aplicar a la realitat immediata de l’escola... De manera col·laborativa s’han presentat diferents idees de diferents grups de treball, s’ha votat la proposta que s’ha considerat més idònia, i s’ha passat a fer el disseny de pisos, aules de classes (de 1r d’eso a 2n de Batxillerat) i aules especials; info, sala d’actes, sala de profes, etc.

A classe ens vam inspirar en el projecte de senyalística de l’Hospital Sant Joan de Déu i l’art de carrer; combinant la funcionalitat i rigorositat dels projectes institucionals amb l’actitud transgressora d’algunes branques de l’art urbà.

Esperem que sigui útil i que contribueixi a millorar l’orientació de l’edifici de secundària.