I Concurs de Fotografia “Temps de lectura”

Aquest concurs té un doble objectiu:

1) fomentar la creativitat plàstica i artística mitjançant la representació dels moments de lectura en tots els seus aspectes i en totes les seves dimensions;

2) fomentar la lectura a través de les imatges que la representen, enteses aquestes com un mirall on els lectors s’identifiquin i els no tan lectors s’hi vulguin identificar.

Bases:

1. Podrà participar-hi qualsevol alumne de l’Escola Proa matriculat al curs 2016-1017, independentment de la seva edat.

2. Cada participant podrà presentar un màxim d’una fotografia relacionada amb el tema proposat: “Temps de lectura”. Es tracta de representar a través d’una fotografia el moment dedicat a la lectura, amb l’objectiu de copsar aquests instants lectors i despertar en qui els observa les ganes de llegir.

3. Les fotografies presentades hauran de ser originals i inèdites, i no hauran guanyat prèviament cap altre concurs.

4. Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça de la mediateca (mediateca@escola-proa.cat) mitjançant un document adjunt on figuri el títol de l’obra. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar el nom del premi (I Concurs de Fotografia “Temps de lectura”) i al text del missatge caldrà fer-hi constar el títol de la fotografia, el nom i cognoms del participant, i el curs i la classe als quals pertany.

5. El termini d’admissió de les fotografies finalitzarà el 15 de novembre de 2016 a les 17.00 hores.

6. El jurat serà format com a mínim per tres membres del claustre de professors vinculats a les lletres i a les arts. Serà responsabilitat del jurat rebutjar els treballs que no s’ajustin a les bases, escollir-ne els guanyadors o declarar deserts els premis. A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat artística de les obres i la representació del tema proposat.

7. S’atorgarà un únic premi a l’autor de la fotografia guanyadora per un valor de 100 euros, corresponent a un val de l’FNAC. S’atorgaran, a més a més, 4 accèssits a aquelles obres que, per la seva qualitat artística i la seva adaptació al tema proposat, en siguin mereixedores. L’obra guanyadora i les obres amb accèssit formaran part del Calendari de la Lectura 2017 de la Mediateca de l’Escola Proa i rebran dos exemplars d’aquest calendari.

8. El primer premi i els 4 accèssits es faran públics el mes de desembre d’aquest mateix any i el lliurament del premi tindrà lloc el 19 de desembre del 2016, durant el Concert de Nadal.

9. L’obra premiada i els quatre accèssits pertanyeran en qualsevol cas als seus autors. La presentació al concurs i l’acceptació de les bases donaran dret a la publicació de les obres premiades al Calendari de la Lectura 2017 de la Mediateca de l’Escola Proa, així com a la seva publicació al web de l’Escola Proa i la seva exposició per part de la mateixa escola, si escau.

cartell-difinitiu