Comanda de llibres pel curs 2016-17

 

Benvolgudes famílies,

 

Ja es pot fer la comanda de llibres pel curs 2016-17!!

Disposem d’uns llibres que es poden reutilitzar i d’uns altres que no.

“Meu, Teu, Nostre” és un projecte de reutilització de llibres implantat a les etapes de Primària i ESO, que té com a objectiu principal que els nens i les nenes, d’una manera pràctica, prenguin consciència de la necessitat de compartir i reutilitzar. La seva implicació directa farà que siguin ells, a través de la seva actitud responsable, els protagonistes de l’èxit del programa. En un cicle de 4 anys es reutilitzen més de 4.000 llibres i l’import que s’estalvia entre totes les famílies supera els 120.000 €. Aquests llibresseran per a l’ ús normal dels alumnes a casa i a l’escola i quedaran per al pròxim any a disposició de la següent promoció. HEM DE FER-NE UN ÚS RESPONSABLE, és a dir no guixar-los, tacar-los, trencar-los.

Quan els llibres arribin a casa, és molt important que es faci una revisió del seu estat, folrar-los i escriure-hi el nom. Si són reutilitzables, cal posar el nom al segell identificatiu del programa Meu, Teu, Nostre.

Les fotocòpies són materials didàctics propis elaborats per l’equip docent que es van distribuint durant el curs.

A més dels llibres de text veureu un pack de material que es distribuirà directament des de l’escola i que conté (variarà segons els curs): carpeta de gomes, quaderns de diferents tamanys de quadrícula, quadern de música, portafolis de plàstic tipus sobre, carpeta i l’agenda de l’escola. És molt important que tots els alumnes de la classe tinguin el mateix material.

Quins beneficis té comprar els llibres a l’escola?

  • Bossa de llibres preparada el primer dia de classe.
  • 10% de descompte en els llibres no reutilitzables.
  • 33% dels cost dels llibres reutilitzables. Aquest 33 % s’ha d’entendre com un lloguer, que es destinarà a reposar els llibres que es facin malbé i a comprar un nou llibre un cop passat els quatre anys d’utilització.
  • I no paguis fins al novembre!

Per fer la reserva cal entrar en el següent enllaç:

https://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf

 

Moltes gràcies!
Escola Proa