CONCURS ANUAL DE FOTOGRAFIA DE LA FUNDACIÓ TRAMS

La Fundació Tr@ms convoca el concurs anual de Fotografia Digital, que té com a objectiu
promoure la creaTIvitat entre les persones que formen la nostra comunitat (alumnes, pares i
personal dels centres associats).

BASES DEL CONCURS:

 • Podran partcipar tots els alumnes, famílies i personal dels centres de les escoles de Tr@ms.
 • La temàtica de les fotografies és ‘L’educació a través de la càmera ’.
 • Es pot presentar un màxim de 5 fotografies per partcipant.
 • S’hauran d’enviar com a fitxer adjunt a l’adreça concurs@fundaciotrams.org abans del dia 24 de novembre
  de 2017 indicant les dades de l’autor, la categoria i el Centre Educatiu.
 • Sense perjudici dels drets d’autor, les fotografies presentades passaran a formar part de la fototeca de Fundació Tr@ms per temps indefinit i podran ser utilitzades en creació de materials o documentació de les activitats de la Fundació.
 •  Els premis consistiran en un diploma a les fotografies finalistes i una càmera digital a cadagu anyador.
 • La presentació de les fotografies al concurs comporta l’acceptació de les presents
  bases.