Alternatives saludables a les pantalles per a infants i adolescents

L’Ajuntament de Barcelona ha editat una guia per ajudar a educar en l’ús de la tecnologia per al desenvolupament i el benestar dels infants i joves.

Aquesta guia aporta dades numèriques sobre l’ús dels mòbils per parts dels joves i adolescents, sobre els perills de l’ús descontrolat de les pantalles i mesures per promoure el benestar i la seguretat dels infants i joves.

Aquesta guia conté les següents idees clau:
● Mesures de prevenció de l’accés prematur al mòbil a tots els barris de la ciutat.
● Accions per promoure l’ús crític i saludable de les tecnologies digitals en infants i adolescents.
● Posiciona l’ús excessiu de pantalles com un problema de salut pública.
● Les famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica són les més afectades i amb més dificultats per reduir l’exposició dels infants a les pantalles.
● Formació de referents d’educació i mediació digital als equipaments municipals per acompanyar infants, adolescents i famílies en un bon ús de les tecnologies.

Podeu consultar la guia a través del següent enllaç.