Emergència per sequera

Com sabeu en la fase d’emergència per sequera s’intensifiquen les mesures d’estalvi i s’introdueixen restriccions en l’ús d’aigua potable. En aquest cas, l’administració ha imposat restriccions en
el reg dels horts i jardins escolars, prohibint el reg amb aigua potable.

Amb tot, des de l’escola podem implementar alguna mesura de recuperació i reutilització de l’aigua per poder regar les plantes de l’escola i l’hort escolar. Així doncs, es proposa:

● Posar galledes a les piques per recollir l’aigua sobrant.

● Reduir la dimensió de l’hort i plantar plantes amb menys necessitats hídriques (alls, cebes, aromàtiques, faves, etc).

● Evitar l’evapotranspiració de les plantes de l’hort mitjançant mulch o capes aïllants.

● Evitar la plantació de nous espais a l’escola.

● Disposeu de més informació i més recomanacions en el següent document.