Manifest de l’Escola

Barcelona, dijous 19 d’octubre de 2017

El personal de l’Escola Proa coneixedors de les paraules de tots aquells qui afirmant que,
les i els docents catalans eduquem als alumnes en l’odi a Espanya, manifestem:
1.- El nostre absolut rebuig a aquesta afirmació, que no només és falsa, sinó que atempta
greument contra la dignitat professional i personal de totes i tots nosaltres i del conjunt del
sistema educatiu català.
2.- El nostre compromís, demostrat al llarg dels anys, amb els valors de tolerància, respecte
i fraternitat entre les persones i els pobles.
3.- La nostra exigència a les persones abans esmentades perquè retirin les seves paraules.
4.- La decisió de fer pública aquesta denúncia dins la nostra comunitat i al conjunt de l’opinió
pública.

En nom de la gran majoria de les treballadores i treballadors de l’escola Proa.
La Junta de l’APBSM, Titular de l’escola, s’adhereix i recolza aquest escrit.