Parlen de nosaltres

L’Escola Proa implanta un model d’aprenentatge únic a la ciutat

Els alumnes treballen casos pràctics en petits grups i el professor es converteix en un suport

L’Escola Proa ha fet un pas endavant per transformar els alumnes en estudiants més actius a les aules. Ho han fet amb la implantació d’un nou mètode d’ensenyament en què els estudiants marquen els ritmes d’aprenentatge gràcies al treball en equip i al nou paper del professor, que deixa de ser el centre d’atenció per convertir-se en un suport més del procés d’aprenentatge.

De moment la nova metodologia només s’aplica a una tercera part de la jornada lectiva. Durant aquest temps, i al llarg de sis setmanes, els alumnes treballen per projectes com ara els drets humans i la fam al món. Barreja diferents assignatures i, com la resta de temes, estan dividits en tres fases: presentació, procés i tancament. En aquesta darrera etapa, els estudiants s’han d’enfrontar a un repte en què hauran de donar resposta a les preguntes plantejades a l’inici del projecte.


Escola PROA