Renovació del Consell Escolar

Amb data 20/12/16 es constitueix el nou Consell Escolar de l’Escola Proa:

President: Josep Maria Martorell

Representants de la Titularitat: Ana Mitjans, Andreu Robusté, Àlex Gimeno

Administradora: Cristina García

Representants d’alumnes: Xavier Carbonell, Bruna Nicolau, Sofia Tarragona, Pol Villalonga

Representants de pares: Rommy Capdevila, Montse Bagan, Aitor Calvo, Carolina Carrera, Carme Capdevila

Representants de professors: Montse Alós, Marta Conde, Cristina Robles, Àngels Gómez, Laura Torró.

Representant del PAS: Lourdes Tarafa