Vè Concurs de fotografia Temps de Lectura

Des de la Mediateca es comparteixen les bases del Vè concurs de fotografia Temps de Lectura. Enguany, la temàtica de les fotografies hauran d’estar relacionades amb un espai natural on aparegui l’acció de llegir.
Els objectius que persegueix aquesta iniciativa són:
● Fomentar les recomanacions literàries, enteses com una eina de comunicació i de transmissió de la sensibilitat literària i del gust per la lectura.
● Fomentar la creativitat plàstica i artística mitjançant la fotografia.
● Apropar-nos a la natura per tal d’aprendre a valorar-la, cuidar-la i preservar-la.

La participació és oberta a tot l’alumnat de l’Escola Proa, així com a les seves famílies i al personal de l’escola. Els treballs es podran presentar sota les següents categories:

● 1a categoria: alumnes de l’escola d’ESO i Batxillerat.
● 2a categoria: alumnes de l’escola de Primària.
● 3a categoria: alumnes de l’escola d’Infantil.
● 4a categoria: famílies de l’Escola Proa.
● 5a categoria: personal de l’Escola Proa

Les fotografies s’hauran d’enviar abans del 4 de març del 2024 per correu electrònic a l’adreça de la mediateca (mediateca@escola-proa.cat).