DENIP. 30 de gener

Amb la voluntat de continuar educant el nostre alumnat per la Pau, el proper dimarts 30 de gener, l’escola Proa celebrarà el Dia Escolar de la No-violència i de la Pau (DENIP).

Des de l’escola enllacem aquesta efemèride amb el nostre objectiu anual de curs, per aquest motiu, el fil conductor del dia del DENIP d’enguany estarà relacionat amb el repte climàtic i la conservació del medi ambient, perquè sense un planeta sa i en equilibri, no hi haurà pau al món.

En aquest sentit, des de primària relacionen el deteriorament del nostre entorn i el canvi climàtic amb l’increment de les migracions forçades de persones que viuen en països en desenvolupament, ja que a causa dels efectes del canvi climàtic, aquestes persones ja no poden continuar vivint del treball de la terra. L’increment de la migració forçada provoca milers de morts durant el seu periple cap a països desenvolupats, en especial, quan intenten arribar a les costes d’Europa travessant el mar Mediterrani en situacions molt precàries.

Enguany, la Fundació Stop Mare Mortum vol posar de manifest la relació directa que existeix entre el canvi climàtic i la migració forçosa, per aquest motiu, des de la Primària de l’escola treballarem un mural on es posi de manifest aquesta situació. El mural serà exposat a les Cotxeres de Sant els dies 11 i 12 de juny.

A la secundària es farà una instal·lació participativa al pati de l’escola. L’alumnat triarà, mitjançant un concurs, un lema que s’exposarà el dia del DENIP. Així mateix, l’alumnat treballarà a classe com afecta el deteriorament del medi ambient i el canvi climàtic en la nostra economia, el nostre benestar i en l’increment dels conflictes entre països i sectors socials. Cada alumne/a escriurà un compromís real i que realitzaran per tal de reduir, en la mesura de les seves possibilitats, l’impacte que causen sobre el medi ambient.

Aquests compromisos es penjaran en la instal·lació col·laborativa que es crearà en l’enreixat del pati gran de l’escola.