Producció integrada

La producció integrada és, segons la definició del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el conjunt de «sistemes agrícoles d’obtenció de vegetals que utilitzen al màxim els recursos i els mecanismes de producció naturals i asseguren a llarg termini una agricultura sostenible, i introdueixen mètodes biològics de control, químics i d’altres tècniques que compatibilitzen les exigències de la societat, la protecció del medi ambient i la productivitat agrícola, així com les operacions realitzades per manipular, envasar, transformar i etiquetar productes vegetals acollits al sistema.»
A diferència de l’agricultura ecològica,  la producció integrada utilitza, juntament amb mètodes biològics de control, productes agroquímics(adob, plaguicides) amb certes restriccions. Els objectius són el respecte al medi ambient, la sostenibilitat i oferir certes garanties de qualitat i sanitàries als consumidors.
Dit de forma casolana , utilitzem  bestioletes tipus marietes etc. per combatre les plagues que puguin tenir algunes fruites o verdures   i per tant alimentem la nostra fauna alhora  que cuidem els nostres productes sense plaguicides molt actius.
Aquí tenim les nostres mandarines que s’acullen a aquests barems.