A 4t FEM ESPOTS PUBLICITARIS

La publicitat forma part del nostre dia a dia. Està per tot arreu i en diferents formats: anuncis, falques, espots,… Desenvolupar un esperit crític davant la realitat que ens envolta no és una tasca fàcil, però és important.

El procés ha estat complex: reconèixer els diferents àmbits en els quals es pot trobar publicitat, valorar el tractament del gènere dins el món publicitari, experimentar i utilitzar el cos com a instrument d’expressió i comunicació, crear els nostres “jingles”, fabricar els nostres productes amb imaginació, …

Tot aquest procés ha culminat en una tasca final: inventar un anunci publicitari d’un producte on hi siguin presents tots els elements en els que hem aprofundit. El treball cooperatiu ha estat el fonament per a desenvolupar tot el projecte.

Aquí en teniu el resuiltat.